Wie volgt KORFBALINC?

Ons platform neemt de leidende positie in als het grootste onafhankelijke platform gewijd aan korfbal, met een indrukwekkend aantal van 28.900 volgers over diverse sociale mediakanalen (peildatum maart 2024). Maar wie vormen eigenlijk onze volgersbasis? Dankzij een reeks enquêtes en de statistische data van sociale media, kunnen we een duidelijk beeld schetsen. Lees hieronder voor meer details.Algemene Kenmerken

Gezien korfbal een sport is die door zowel mannen als vrouwen wordt gespeeld, weerspiegelt de verdeling van onze volgers deze mix vrijwel precies (vrouwen: 47,5%, mannen: 52,5%). Qua leeftijdsverdeling is er ook een breed spectrum te zien. De meest prominente leeftijdscategorie onder onze volgers is de groep van 18 tot 24 jaar, die 22% van onze volgersbasis uitmaakt. Daarna neemt het percentage geleidelijk af, maar uit de data blijkt dat korfbalinc ook een aanzienlijk aantal oudere volgers aantrekt. Het is interessant om op te merken dat de leeftijdsverdeling varieert per platform, met TikTok dat een jonger publiek aantrekt, Instagram dat in het midden zit, en Facebook en onze Podcast die populairder zijn onder een ouder publiek. Hoewel korfbalinc van Nederlandse origine is, trekt het ook internationale aandacht. Zo'n 80% van onze volgers komt uit Nederland, 6% uit België, en de rest is verspreid over de wereld, voornamelijk binnen de EU. De Nederlandse volgers wonen vooral in de grote steden, voornamelijk in Zuid-Holland, met Den Haag en Dordrecht als koplopers (elk 1,9%).

 

Betrokkenheid bij Korfbal

De kern van onze volgers bestaat uit actieve korfballers: 80% speelt zelf wedstrijden, terwijl de resterende 20% dat niet (meer) doet. Deze volgers zijn voornamelijk afkomstig uit de breedtesport van korfbal (50%), terwijl een kleiner deel uitkomt in de wedstrijdklasse.

Wat betreft de leeftijdscategorieën binnen de sport, is de grootste groep actieve korfballers te vinden bij de senioren (42%). Ook de oudere jeugdcategorieën zijn goed vertegenwoordigd op ons platform, met 17% uit de A-jeugd en 26% uit de B-jeugd. De jongere jeugdleden vormen de resterende 15% van de korfballende volgers van korfbalinc.

 

De gemiddelde volger

De typische korfbalinc-volger is een jongvolwassene met een passie voor korfbal. Ze wonen waarschijnlijk in een grote stad in Nederland, mogelijk Zuid-Holland, en zijn actief op sociale media, waarbij hun interesses variëren van de snelle clips op TikTok tot de diepgaande discussies op Facebook en podcasts. Deze volger speelt korfbal, meestal op een breedtesportniveau, genietend van de competitie en de gemeenschap die de sport biedt. Hun betrokkenheid bij korfbal is zowel op het veld als online, waar ze op de hoogte blijven van alles wat met korfbal te maken heeft door korfbalinc te volgen.

Terug naar blog

Contact